Des de la presó de Palma


Tres setmanes justes després d'haver ingressat a la presó de Palma, del bon company de lluites cíviques diverses, n'Agustí Baró i Bauló, m'arriba la segona carta, que jo rep amb tantes ganes o més que l'anterior. Ras i curt, m'hi "proposa d'obrir un blog d'ús restringit a les persones que hi siguin interessades, el qual permetria un diàleg distant en el temps emperò eficaç".

No deix passar ni un dia.

Avui mateix, festa de Sant Bernat, m'hi he volgut aplicar amb ganes. Vet ací, doncs, la salutació inicial, perquè puguis dir-hi i penjar-hi la teva, sempre que vulguis.

Llavors podem fer-li'n arribar còpia impresa, per correu ordinari convencional a:

Agustí Baró i Bauló
Centre Penitenciari
Carretera de Sóller
Apartat de Correus 2016
Palma (Mallorca)


Adreçant-nos, així, a un recinte tan tancat com és ara el centre penitenciari de Palma, contribuïm a fer que pugui romandre una mica més obert de pint en ample a tots vuit vents del món.

En la nostra llengua materna, la de la nostra mare Terra, la llengua catalana.

Mitjançant un element tan senzill, barat i ràpid com és ara la xarxa de les xarxes, INTERNET.

Bona feina!
Bon contacte!
Bons enllaços!
Bones noves!

Ciutat, 20 d'agost de 2008

Cecili Buele i Ramis

màscara

[1546; d'origen incert, probablement de l'àr. máskhara 'joglar, pallasso', der. de sákhir 'burlar-se', combinat potser amb masca 'bruixa' (v. mascara)]

f 1 1 TEAT Careta de fusta, cuir, etc, folrada de metall que usaven els actors en l'antiguitat.


2 Figura de cartó, filferro, imitant una cara, amb forats per als ulls i la boca, amb què una persona es cobreix el rostre.


3 p anal Tros de vellut, setí, etc, amb forats per als ulls, amb què hom es tapa la cara per no ésser reconegut.


4 ESPORT Tros de malla de filferro destinat a protegir la cara quan hom practica l'esgrima o algun altre esport que exigeix protecció facial.


5 MED Careta per a amagar, protegir o medicar la cara o per a administrar narcòtics.


6 PIR Careta de malla de filferro destinada a protegir la cara quan hom prepara explosius.


7 ball de màscares Ball de disfresses.


8 màscara d'oxigen AERON Careta mitjançant la qual és subministrat l'oxigen als passatgers o la tripulació d'una aeronau en condicions adverses.


9 màscara ritual HIST REL Màscara emprada, en la major part de les religions primitives, en les funcions rituals.

2 fig Falsa aparença de què hom es revesteix per tal d'encobrir els seus veritables pensaments, objectius, sentiments, la seva manera d'ésser, etc. Sota la màscara de l'amistat s'aprofita de mi. Es va treure la màscara, i ara ja se li veuen les intencions.

3 Persona que porta la cara tapada amb una màscara; disfressa.

4 Empremta treta de la cara d'una persona, especialment d'un cadàver.

5 COSM Preparat compost que hom aplica a la cara per tal de netejar-la i millorar la textura del cutis.

6 ENTOM Aparell bucal de les nimfes dels odonats que cobreix l'àrea ventral i del tòrax fins al metastern.

7 GRÀF Pel·lícula emprada en la selecció de color per a obtenir una reproducció de l'original tan fidel com sigui possible.

8 INFORM Cadena usada per a extreure o seleccionar elements d'altres cadenes o bits.

9 PAT 1 Fàcies.


2 màscara equimòtica Cianosi cervicofacial caracteritzada per una coloració difusa vermella cianòtica de la cara i el coll, amb edema de parpelles i equimosi conjuntival i labial.


3 màscara de Hutchinson Sensació que tenen els malalts de tabes dorsal, com si tinguessin la pell de la cara comprimida per una màscara.

;;